use '?' for JOKER (blank)

From letters K, A, T, H, A, R, S, I, S  I made following words

9 letter words

katharsis[16]

8 letter words

kitharas[15]

7 letter words

shikars[14], kithara[14], harissa[10], sharias[10], aristas[7], tarsias[7]

6 letter words

rakish[13], shikar[13], kashas[13], shiksa[13], sharks[13], shirks[13], shtiks[13], karats[10], kraits[10], traiks[10], karsts[10], skirts[10], stirks[10], sharia[9], harass[9], arhats[9], airths[9], shirts[9], arista[6], raitas[6], riatas[6], tarsia[6], tiaras[6], sistra[6], sitars[6], stairs[6]

5 letter words

haika[12], kasha[12], haiks[12], harks[12], shark[12], shirk[12], khats[12], kiths[12], shtik[12], araks[9], rakis[9], sakis[9], sikas[9], sarks[9], risks[9], karat[9], krait[9], traik[9], katas[9], takas[9], ikats[9], karst[9], karts[9], stark[9], skirt[9], stirk[9], skats[9], tasks[9], kists[9], skits[9], haars[8], hairs[8], shris[8], arhat[8], airth[8], saith[8], harts[8], tahrs[8], trash[8], shirt[8], stash[8], hists[8], shist[8], shits[8], arias[5], raias[5], assai[5], arsis[5], saris[5], atria[5], raita[5], riata[5], tiara[5], airts[5], astir[5], sitar[5], stair[5], stria[5], tarsi[5], satis[5], stars[5], trass[5], tsars[5], stirs[5]

4 letter words

haik[11], hark[11], khis[11], khat[11], kith[11], arak[8], raki[8], kaas[8], saki[8], sika[8], arks[8], sark[8], irks[8], kirs[8], kris[8], risk[8], asks[8], skas[8], kiss[8], skis[8], kata[8], taka[8], ikat[8], kart[8], kats[8], skat[8], task[8], kist[8], kits[8], skit[8], tsks[8], haar[7], hair[7], aahs[7], ahis[7], rash[7], shri[7], sash[7], hiss[7], hart[7], rath[7], tahr[7], thir[7], hast[7], hats[7], shat[7], hist[7], hits[7], shit[7], sith[7], this[7], aria[4], raia[4], airs[4], rais[4], rias[4], sari[4], sirs[4], sris[4], airt[4], aits[4], sati[4], arts[4], rats[4], star[4], tars[4], tsar[4], stir[4], tass[4], sits[4]

3 letter words

khi[10], ark[7], irk[7], kir[7], ask[7], kas[7], ska[7], kis[7], ski[7], aah[6], aha[6], ahi[6], rah[6], ahs[6], ash[6], has[6], sha[6], his[6], hat[6], hit[6], air[3], rai[3], ria[3], aas[3], ais[3], ars[3], ras[3], sir[3], sri[3], ass[3], sis[3], ait[3]