use '?' for JOKER (blank)

From letters I, N, S, A, N, E, S, T  I made following words

8 letter words

insanest[8], stanines[8]

7 letter words

siennas[7], inanest[7], stanine[7], entasis[7], nasties[7], seitans[7], sestina[7], tansies[7], tisanes[7], sennits[7]

6 letter words

inanes[6], insane[6], sienna[6], anises[6], sanies[6], sansei[6], sennas[6], innate[6], seitan[6], tenias[6], tineas[6], tisane[6], anenst[6], sennit[6], tennis[6], siesta[6], tassie[6], assent[6], sanest[6], stanes[6], saints[6], satins[6], stains[6], insets[6], steins[6]

5 letter words

inane[5], anise[5], senna[5], nines[5], sanes[5], sensa[5], sains[5], sasin[5], sines[5], entia[5], tenia[5], tinea[5], anent[5], antes[5], etnas[5], nates[5], neats[5], stane[5], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], inset[5], neist[5], nites[5], senti[5], stein[5], tines[5], asset[5], easts[5], sates[5], seats[5], tasse[5], satis[5], sites[5], sties[5], nests[5], snits[5]

4 letter words

nine[4], anes[4], sane[4], ains[4], anis[4], sain[4], sine[4], nans[4], inns[4], seas[4], seis[4], sans[4], ness[4], sins[4], ante[4], etna[4], neat[4], anti[4], tain[4], nite[4], tine[4], ates[4], east[4], eats[4], etas[4], sate[4], seat[4], seta[4], teas[4], aits[4], sati[4], site[4], ties[4], ants[4], tans[4], nest[4], nets[4], sent[4], tens[4], nits[4], snit[4], tins[4], tass[4], sets[4], sits[4]

3 letter words

ane[3], nae[3], ain[3], ani[3], nan[3], inn[3], sae[3], sea[3], ais[3], sei[3], ens[3], sen[3], ins[3], sin[3], ass[3], ess[3], sis[3], ate[3], eat[3], eta[3], tae[3], tea[3], ait[3], tie[3], ant[3], tan[3], net[3], ten[3], nit[3], tin[3], sat[3], tas[3], set[3], its[3], sit[3], tis[3]

2 letter words

ae[2], ai[2], an[2], na[2], en[2], ne[2], in[2], as[2], es[2], is[2], si[2], at[2], ta[2], et[2], it[2], ti[2]