use '?' for JOKER (blank)

From letters D, I, G, I, T, I, Z, A, T, I, O, N, S  I made following words

13 letter words

digitizations[23]

12 letter words

digitization[22]

9 letter words

isoniazid[18], azotising[18]

8 letter words

iodizing[18], iodising[10], iodating[10], dittoing[10], toasting[9], ostinati[8]

7 letter words

diazins[16], gonidia[9], siganid[9], ganoids[9], indigos[9], doating[9], tidings[9], dotting[9], distain[8], agonist[8], gitanos[8], toiting[8], distant[8], stating[8], tasting[8], sitting[8], titians[7], station[7]

6 letter words

adzing[16], dazing[16], dozing[16], diazin[15], sizing[15], aiding[8], ganoid[8], indigo[8], siding[8], dongas[8], gonads[8], doings[8], dosing[8], dating[8], tiding[8], doting[8], digits[8], adonis[7], danios[7], iodins[7], gitano[7], gainst[7], giants[7], sating[7], siting[7], idiots[7], tangos[7], tongas[7], ingots[7], stingo[7], tigons[7], gittin[7], toting[7], dattos[7], dittos[7], isatin[6], titian[6], statin[6], taints[6], tanist[6], titans[6], tatsoi[6], otitis[6], stotin[6]

5 letter words

azido[14], diazo[14], ginzo[14], zings[14], nazis[13], azons[13], sozin[13], zitis[13], donga[7], gonad[7], dingo[7], doing[7], gadis[7], dangs[7], dings[7], dagos[7], goads[7], dongs[7], digit[7], oidia[6], danio[6], gonia[6], iodin[6], gains[6], signa[6], adios[6], agios[6], donas[6], agons[6], dinos[6], giant[6], nitid[6], idiot[6], tango[6], tonga[6], tondi[6], ingot[6], tigon[6], adits[6], ditas[6], staid[6], tsadi[6], agist[6], gaits[6], staig[6], stand[6], angst[6], gnats[6], stang[6], tangs[6], dints[6], sting[6], tings[6], datos[6], doats[6], toads[6], goats[6], togas[6], doits[6], odist[6], tongs[6], datto[6], ditto[6], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], intis[5], iotas[5], ostia[5], stoai[5], santo[5], taint[5], titan[5], tanto[5], titis[5], stint[5], tints[5], stoat[5], toast[5], toits[5]

4 letter words

gadi[6], dang[6], ding[6], dago[6], goad[6], dong[6], dags[6], gads[6], digs[6], gids[6], dogs[6], gods[6], agin[5], gain[5], nidi[5], agio[5], dona[5], agon[5], dino[5], nodi[5], aids[5], dais[5], sadi[5], said[5], ands[5], dans[5], sand[5], nags[5], sang[5], snag[5], dins[5], gins[5], sign[5], sing[5], ados[5], odas[5], soda[5], goas[5], sago[5], inia[4], naoi[4], ains[4], anis[4], sain[4], nisi[4], naos[4]