use '?' for JOKER (blank)

From letters A, P, P, R, O, P, R, I, A, T, I, O, N  I made following words

13 letter words

appropriation[19]

10 letter words

apparition[14]

9 letter words

appointor[13], apportion[13], apparitor[13], paratroop[13], proration[11]

8 letter words

riparian[10], pronator[10]

7 letter words

rappini[11], propria[11], appoint[11], rapport[11], atropin[9], patroon[9], pronota[9], portion[9], airport[9], antiair[7], oration[7]

6 letter words

pippin[12], papain[10], priapi[10], riprap[10], anopia[8], parian[8], pirana[8], rapini[8], aporia[8], patina[8], pinata[8], taipan[8], option[8], potion[8], partan[8], tarpan[8], trapan[8], parton[8], patron[8], tarpon[8], tropin[8], pronto[8], proton[8], parrot[8], raptor[8], torpor[8], atonia[6], antiar[6], aroint[6], ration[6], ratoon[6], arrant[6], orator[6]

5 letter words

pappi[11], poppa[11], nappa[9], pipit[9], apian[7], piano[7], apron[7], orpin[7], prion[7], poori[7], porno[7], prior[7], inapt[7], paint[7], patin[7], pinta[7], patio[7], panto[7], pinot[7], pinto[7], piton[7], point[7], topoi[7], apart[7], atrip[7], tapir[7], print[7], aport[7], troop[7], naira[5], noria[5], atria[5], raita[5], riata[5], tiara[5], antra[5], ratan[5], riant[5], train[5], aorta[5], ratio[5], torii[5], trona[5], intro[5], nitro[5], rotor[5]

4 letter words

papa[8], poop[8], prop[8], napa[6], nipa[6], pain[6], pian[6], pina[6], pion[6], poon[6], para[6], pair[6], pirn[6], prao[6], proa[6], porn[6], poor[6], parr[6], atap[6], tapa[6], pita[6], tipi[6], pant[6], pint[6], atop[6], topi[6], topo[6], part[6], prat[6], rapt[6], tarp[6], trap[6], trip[6], port[6], trop[6], inia[4], anoa[4], naoi[4], aria[4], raia[4], airn[4], rain[4], rani[4], roan[4], inro[4], iron[4], noir[4], nori[4], orra[4], roar[4], anta[4], anti[4], tain[4], inti[4], iota[4], nota[4], into[4], onto[4], toon[4], airt[4], rant[4], tarn[4], rato[4], rota[4], taro[4], tora[4], riot[4], roti[4], tiro[4], tori[4], trio[4], torn[4], root[4], roto[4], toro[4], torr[4]

3 letter words

app[7], pap[7], pip[7], pop[7], pia[5], nap[5], pan[5], nip[5], pin[5], apo[5], poi[5], poo[5], ana[3], ain[3], ani[3], ion[3], noo[3], ono[3], air[3], rai[3], ria[3], ran[3], rin[3], oar[3], ora[3]