use '?' for JOKER (blank)

From letters S, A, T, I, N, E, T, S  I made following words

8 letter words

antsiest[8], instates[8], nastiest[8], satinets[8], titaness[8]

7 letter words

entasis[7], nasties[7], seitans[7], sestina[7], tansies[7], tisanes[7], instate[7], satinet[7], statins[7], tanists[7]

6 letter words

anises[6], sanies[6], sansei[6], seitan[6], tenias[6], tineas[6], tisane[6], siesta[6], tassie[6], assent[6], sanest[6], stanes[6], saints[6], satins[6], stains[6], insets[6], steins[6], statin[6], taints[6], tanist[6], titans[6], sitten[6], states[6], tasset[6], tastes[6], testis[6], stents[6], stints[6]

5 letter words

anise[5], sanes[5], sensa[5], sains[5], sasin[5], sines[5], entia[5], tenia[5], tinea[5], antes[5], etnas[5], nates[5], neats[5], stane[5], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], inset[5], neist[5], nites[5], senti[5], stein[5], tines[5], asset[5], easts[5], sates[5], seats[5], tasse[5], satis[5], sites[5], sties[5], nests[5], snits[5], taint[5], titan[5], state[5], taste[5], tates[5], teats[5], testa[5], netts[5], stent[5], tents[5], stint[5], tints[5], stats[5], setts[5], stets[5], tests[5]

4 letter words

anes[4], sane[4], ains[4], anis[4], sain[4], sine[4], seas[4], seis[4], sans[4], ness[4], sins[4], ante[4], etna[4], neat[4], anti[4], tain[4], nite[4], tine[4], ates[4], east[4], eats[4], etas[4], sate[4], seat[4], seta[4], teas[4], aits[4], sati[4], site[4], ties[4], ants[4], tans[4], nest[4], nets[4], sent[4], tens[4], nits[4], snit[4], tins[4], tass[4], sets[4], sits[4], tate[4], teat[4], nett[4], tent[4], tint[4], stat[4], tats[4], sett[4], stet[4], test[4], tets[4], tits[4]

3 letter words

ane[3], nae[3], ain[3], ani[3], sae[3], sea[3], ais[3], sei[3], ens[3], sen[3], ins[3], sin[3], ass[3], ess[3], sis[3], ate[3], eat[3], eta[3], tae[3], tea[3], ait[3], tie[3], ant[3], tan[3], net[3], ten[3], nit[3], tin[3], sat[3], tas[3], set[3], its[3], sit[3], tis[3], att[3], tat[3], tet[3], tit[3]

2 letter words

ae[2], ai[2], an[2], na[2], en[2], ne[2], in[2], as[2], es[2], is[2], si[2], at[2], ta[2], et[2]