use '?' for JOKER (blank)

From letters S, A, P, O, N, I, T, E  I made following words

8 letter words

saponite[10]

7 letter words

epinaos[9], senopia[9], panties[9], patines[9], sapient[9], spinate[9], atopies[9], opiates[9], teopans[9], pintoes[9], pointes[9], atonies[7]

6 letter words

paeons[8], pianos[8], opines[8], ponies[8], pantie[8], patine[8], pineta[8], opiate[8], teopan[8], pointe[8], pastie[8], petsai[8], pietas[8], patens[8], paints[8], patins[8], pintas[8], ptisan[8], instep[8], spinet[8], sapote[8], patios[8], patois[8], postie[8], potsie[8], sopite[8], pantos[8], netops[8], pontes[8], pinots[8], pintos[8], piston[8], pitons[8], points[8], postin[8], spinto[8], seitan[6], tenias[6], tineas[6], tisane[6], atones[6]

5 letter words

paeon[7], piano[7], opine[7], paise[7], sepia[7], aspen[7], napes[7], neaps[7], panes[7], peans[7], sneap[7], spean[7], nipas[7], pains[7], pians[7], pinas[7], peins[7], penis[7], pines[7], snipe[7], spine[7], paseo[7], psoae[7], psoai[7], poise[7], opens[7], peons[7], pones[7], opsin[7], pions[7], pieta[7], paten[7], inapt[7], paint[7], patin[7], pinta[7], inept[7], patio[7], panto[7], netop[7], pinot[7], pinto[7], piton[7], point[7], paste[7], pates[7], peats[7], septa[7], spate[7], tapes[7], tepas[7], pitas[7], spait[7], tapis[7], piste[7], spite[7], stipe[7], pants[7], spent[7], pints[7], estop[7], pesto[7], poets[7], stope[7], topes[7], posit[7], topis[7], anise[5], aeons[5], eosin[5], noise[5], entia[5], tenia[5], tinea[5], atone[5], oaten[5], antes[5], etnas[5], nates[5], neats[5], stane[5], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], inset[5], neist[5], nites[5], senti[5], stein[5], tines[5], stoae[5], toeas[5], iotas[5], ostia[5], stoai[5], santo[5], notes[5], onset[5], seton[5], steno[5], stone[5], tones[5]

4 letter words

nape[6], neap[6], pane[6], pean[6], nipa[6], pain[6], pian[6], pina[6], pein[6], pine[6], nope[6], open[6], peon[6], pone[6], pion[6], apes[6], apse[6], pase[6], peas[6], spae[6], pias[6], pies[6], sipe[6], naps[6], pans[6], snap[6], span[6], aeon[4], naoi[4], anes[4], sane[4], ains[4], anis[4], sain[4], sine[4], naos[4], eons[4], noes[4], nose[4], ones[4], sone[4], ions[4]