use '?' for JOKER (blank)

From letters S, A, N, T, E, R, I, A  I made following words

8 letter words

antisera[8], ratanies[8], santeria[8], seatrain[8]

7 letter words

entasia[7], taenias[7], aristae[7], asteria[7], atresia[7], santera[7], antiars[7], artisan[7], tsarina[7], anestri[7], antsier[7], nastier[7], ratines[7], retains[7], retinas[7], retsina[7], stainer[7], stearin[7]

6 letter words

anears[6], arenas[6], nairas[6], arisen[6], arsine[6], taenia[6], antiar[6], ratine[6], retain[6], retina[6], ansate[6], seitan[6], tenias[6], tineas[6], tisane[6], reatas[6], arista[6], raitas[6], riatas[6], tarsia[6], tiaras[6], airest[6], satire[6], striae[6], terais[6], ratans[6], antres[6], astern[6], sterna[6], instar[6], santir[6], strain[6], trains[6], estrin[6], inerts[6], insert[6], inters[6], niters[6], nitres[6], sinter[6], triens[6], trines[6]

5 letter words

anear[5], arena[5], naira[5], ansae[5], anise[5], areas[5], arias[5], raias[5], arise[5], raise[5], serai[5], saran[5], earns[5], nares[5], nears[5], saner[5], snare[5], airns[5], naris[5], rains[5], ranis[5], sarin[5], reins[5], resin[5], rinse[5], risen[5], serin[5], siren[5], antae[5], entia[5], tenia[5], tinea[5], reata[5], atria[5], raita[5], riata[5], tiara[5], irate[5], retia[5], terai[5], antra[5], ratan[5], antre[5], riant[5], train[5], inert[5], inter[5], niter[5], nitre[5], trine[5], antas[5], antes[5], etnas[5], nates[5], neats[5], stane[5], antis[5], saint[5], satin[5], stain[5], tains[5], inset[5], neist[5], nites[5], senti[5], stein[5], tines[5], aster[5], rates[5], resat[5], stare[5], tares[5], tears[5], airts[5], astir[5], sitar[5], stair[5], stria[5], tarsi[5], resit[5], rites[5], tiers[5], tires[5], tries[5], rants[5], tarns[5], trans[5], nerts[5], rents[5], stern[5], terns[5]

4 letter words

area[4], aria[4], raia[4], earn[4], near[4], airn[4], rain[4], rani[4], rein[4], asea[4], anas[4], ansa[4], anes[4], sane[4], ains[4], anis[4], sain[4], sine[4], ares[4], arse[4], ears[4], eras[4], rase[4], sear[4], sera[4], airs[4], rais[4], rias[4], sari[4], ires[4], reis[4], rise[4], sire[4], erns[4], rins[4], anta[4], ante[4], etna[4], neat[4], anti[4], tain[4], nite[4], tine[4], rate[4], tare[4]